Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cách tạo và quản lý danh sách việc cần làm của bạn với Note Station

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 21:29 28/05/2018 104 lượt xem

Tổng quan
Note Station đi kèm với các tính năng cần phải làm để giúp bạn kiểm soát chi tiết dự án. Bằng cách giữ tất cả các công việc cần làm của bạn trong Note Station, bạn có thể duyệt và tổ chức tình trạng nhiệm vụ và các mặt hàng ở một nơi. Bạn cũng có thể quản lý thời gian tốt hơn bằng cách ưu tiên các tác vụ với nhiều tính năng đánh dấu khác nhau từ thời gian nhắc đến mức khẩn cấp.
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình tạo và quản lý các nhiệm vụ cần làm ở Note Station.

Trước khi bạn tạo và quản lý các nhiệm vụ cần làm trong Note Station, đảm bảo bạn đã hoàn thành các tác vụ sau:
Thiết lập NAS Synology
Cài đặt phiên bản DiskStation Manager (DSM) mới nhất trên NAS Synology của bạn
Cài đặt và thiết lập phiên bản mới nhất của Note Station
2. Tạo và tổ chức các công việc cần làm của bạn
Tập trung tất cả các nhiệm vụ của bạn làm việc trong Note Station giúp bạn kiểm tra các nhiệm vụ này trong tầm tay dễ dàng. Dưới đây bạn sẽ học cách tạo ra một nhiệm vụ cần phải làm ở Note Station.
Mở Ghi chú Station và vào To-do List ở bảng điều khiển bên trái. Để tạo tác vụ mới, nhấp vào danh mục bạn muốn (ví dụ: 7 ngày tiếp theo) và nhập mô tả công việc và thời gian đến hạn.

 

Nhấp + để thêm công việc này vào danh sách việc cần làm.
Để chỉ định thêm thông tin về tác vụ (ví dụ: nổi bật, cấp độ khẩn cấp và công việc phụ), hãy nhấp vào biểu tượng “More” để tiếp tục.

 

Nhấp vào Finish để lưu cài đặt bổ sung. Các chỉ số cho các cài đặt như vậy sẽ xuất hiện dưới tác vụ làm lời nhắc.

 

Chọn mục All Tasks

 

Lưu ý Station cho phép bạn lọc và tìm các công việc cần làm theo thời gian, cấp độ khẩn cấp, trạng thái hoàn thành, hoặc thời gian nhắc nhở.
Mở Chú ý Station và điều hướng đến các nhiệm vụ.
Chọn các bộ lọc ( filler) ở góc trên cùng bên phải để lọc các tác vụ trên màn hình chính.

 

Thêm công việc vào ghi chú của bạn để quản lý dự án
Khi một dự án liên quan đến nhiều giai đoạn dự án hoặc các bộ phận, bạn có thể bổ sung các công việc cần làm trong các ghi chú để giúp bạn quản lý và theo dõi các chi tiết và kết quả giai đoạn.
Mở một lưu ý hiện có và nhấp vào Danh sách việc cần làm ở góc trên cùng bên phải.
Trong cửa sổ bật lên, hãy nhập mô tả tác vụ và chỉ định thời gian do.
Nhấp + để thêm công việc vào ghi chú của bạn và tự động vào danh sách việc cần làm.
Để xem các tác vụ đã thêm vào trong ghi chú của bạn, hãy nhấp vào Danh sách việc cần làm ở góc trên cùng bên phải.

 

Khi có nhiều tác vụ cần thực hiện trong dự án của bạn, bạn có thể xuất các tác vụ này bằng cách sao chép chúng vào một cuốn sổ ghi chép dưới dạng một lưu ý độc lập. Với lưu ý, các tác vụ được tập trung và có thể được theo dõi chỉ trong một chỗ.
Mở Ghi chú Station và vào Settings> To-do List> Output Tasks as a Note.
Chọn loại thông tin tác vụ cho đầu ra và nhấp vào OK.

 

Tìm và nhấp chuột phải vào công việc cho đầu ra.
Chọn Tác vụ đầu ra đến và đích xuất.

 

Trong máy tính xách tay điểm đến, bạn có thể tìm thấy ghi chú chứa các tác vụ đầu ra cùng với thông tin bắt buộc. Các thay đổi được thực hiện trên lưu ý đầu ra sẽ không được đồng bộ hóa lại với danh sách việc cần làm

Quản lý nhiệm vụ cần làm thông qua Note DS
Note DS là ứng dụng di động của Synology để giúp bạn quản lý Station Ghi chú ngay từ điện thoại di động của bạn. Với lưu ý DS, bạn có thể quản lý và theo dõi các nhiệm vụ cần làm của mình khi đang di chuyển.
Mở và đăng nhập vào DS note với các chứng chỉ người dùng của bạn.
Tap To-do List trên bảng điều khiển để hiển thị tất cả các nhiệm vụ cần làm.

 

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 21:29 28/05/2018
Seen: 104 times
Last updated: 21:29 28/05/2018