Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Update firmware Ncomputing thông qua FTP

By
Nguyễn Hữu Tùng
on 23:49 07/05/2018 94 lượt xem

Trong một số trường hợp, việc cập nhật firmware của thiết bị thông qua FTP là tối ưu. Một số trường hợp đặc biệt, để quay lại một firmware có version cũ thì sử dụng FTP là cách duy nhất để thực hiện. Những bước dưới đây sẽ hướng dẫn bạn thực hiện điều đó.

Các bước chuẩn bị:

  • FileZilla Server (Dùng để cấu hình FTP Server)
  • Firmware tương ứng của Ncomputing

vSpace 4Firmware sẽ nằm trong đường dẫn:

C:\Program Files\Common Files\NComputer

vSpace 6 Firmware sẽ lưu tại đường dẫn sau:

C:\Program Files\NComputing\NComputing vSpace\Bootsrv

Firmware Ncomputing sẽ có dạng sau:

 + l300_FW_ver_n_n_n_n.tar.gz: đối với L300(trong đó: n_n_n_n là tên phiên bản)

 + m300_FW_ver_n_n_n_n.tar: đối với dòng M300(trong đó: n_n_n_n là tên phiên bản)

Cài đặt FTP Server

– Trong hướng dẫn này, chúng tôi sử dụng FileZilla Server, bạn có thể sử dụng phần mềm khác có chức năng tương đương
Sau khi đã hoàn tất cài đặt Filezilla, bạn tiến hành cài đặt như các bước bên dưới:Click vào mục 

Users ở góc trên bên trái cửa sổ FileZilla Server.


  1. Click vào nút add để tạo một người dùng mới

  2. Thêm một thư mục mới để lưu trữ bằng cách chọn nút add trong phần share folder. Sau khi đã kết thúc bạn copy Firmware vào thư mục share folder đã tạo


Sau khi cài đặt FTP Server thành công, bạn truy cập vào phần update của Ncomputing L300 và tiến hành update theo đường dẫn là địa chỉ IP của máy tính đang cài đặt FTP Server.

Ví dụ: ftp://192.168.1.245/1.6.3.tar.gz

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 23:49 07/05/2018
Seen: 94 times
Last updated: 23:49 07/05/2018