Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Thêm một người dùng mới và cấu hình các thiết lập nhóm với người dùng Remote Desktop trên Windows Server 2016

By
Nguyễn Hữu Tùng
on 00:19 08/05/2018 175 lượt xem


Khi sử dụng các sản phẩm NComputing, điều quan trọng là mỗi người dùng phải có tài khoản người dùng riêng. Mặc dù một số hệ điều hành có thể cho phép nhiều người dùng đăng nhập sử dụng các thông tin tương tự, các ứng dụng và chức năng nhất định có thể phụ thuộc vào tài khoản người dùng duy nhất.
Tài khoản người dùng duy nhất cũng cho phép các quản trị viên có thể cấu hình hiệu quả hơn các chính sách và điều khoản trên cơ sở mỗi người dùng nếu muốn.Dưới đây là các bước cần thiết để tạo một tài khoản người dùng mới trong Windows Server 2016.
Mặc dù Windows Server 2016 cung cấp một số tùy chọn và trình đơn giao diện mới có thể được sử dụng để thêm hoặc quản lý các tài khoản người dùng, nhưng nó cũng bao gồm cùng một Người dùng và Nhóm trên máy chủ mà Server 2008 R2, 2012 và Windows 7 cung cấp. Sự khác biệt duy nhất là cách truy cập vào menu đó.
Chúng tôi sẽ sử dụng menu Người dùng và nhóm người dùng địa phương cổ điển trong hướng dẫn này vì nó có thể sẽ quen với bất kỳ ai sử dụng các hệ điều hành Windows trước đó.
1. Nhấp chuột phải vào Start Menu và chọn Computer Management.  
2. Trong cửa sổ Computer Management bấm vào Local Users and Groups và nhấp chuột phải vào thư mục Users . Chọn New user .
3. Khi bạn tạo người dùng, bạn có thể đi đến khung bên trái trong cửa sổ và mở rộng Local Users and Groups, sau đó kích vào thư mục Groups và double click Remote Desktop Users Group .
4. Nhấp Add. Sau đó, trong cửa sổ  Select Users window , bạn có thể nhập tên của phiên bạn vừa tạo trong trường đã cho. Nhấp vào Check Names bên cạnh tên đó và tên sẽ trở thành gạch dưới như một dấu hiệu cho thấy người dùng đã được tìm thấy và chấp nhận.
Ngoài ra, trong trường hợp này có thể thực tế, bạn có thể thiết lập một truy cập chung cho tất cả các phiên để kết nối và tương tác với máy chủ. Trong trường hợp này, trong cửa sổ Select Users window , bạn có thể nhập từ: Everyone. Nhấp vào Check Names và tên sẽ trở thành gạch dưới như một dấu hiệu cho thấy mục nhập đã được chấp nhận. Bây giờ tất cả các kết nối sẽ được chấp nhận.

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 00:19 08/05/2018
Seen: 175 times
Last updated: 00:19 08/05/2018