Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

NComputing báo lỗi IP address conflict detected

By
Mai Thành Dương
on 22:03 01/08/2018 35 lượt xem

NComputing báo lỗi IP address conflict detected

  1. Hiện tượng:

– Khi bật nguôn, khởi động kết nối các thiết bị Ncomputing dòng L130, L230, L300 tới máy chủ host. Trên màn hình hiển thị ” IP address conflict detected ” thông báo địa chỉ IP bị xung đột. Không thể kết nối với một máy chủ lưu trữ.

  1. Nguyên nhân:

– Do một thiết bị Ncomputing dòng L,hoặc thiết bị khác, chẳng hạn như một máy in mạng không đồng bộ hóa với máy chủ cấp DHCP và nó sử dụng địa chỉ IP được gán ban đầu bởi các máy chủ DHCP khác. Máy chủ cấp DHCP sau này có thể gán cùng một địa chỉ IP. Khi thiết bị thứ hai nhận được cùng địa chỉ IP, nó sẽ hiển thị ” IP address conflict detected ” trên màn hình và người dùng không thể kết nối với một máy chủ lưu trữ.

  1. Cách xử lý:

– Mở chế độ cho phép phát hiện xung đột địa chỉ DHCP server và khởi động lại máy chủ hoặc dịch vụ DHCP. Hướng dẫn chi tiết của Microsoft về việc làm thế nào để “Kích hoạt tính năng phát hiện xung đột địa chỉ” tham khảo tại http://technet.microsoft.com/en-us/l…/cc737924.aspx

– Phải tìm và xóa các DHCP đươc cấp tự động cho các thiết bị thứ hai và sau đó thiết lập lại bằng tay.

– Gán một địa chỉ IP tĩnh không sử dụng cho thiết bị thứ hai. Nhấp vào “Options” và sau đó vào “Setup”, nhập địa chỉ IP tĩnh trong tab “Network”.

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 22:03 01/08/2018
Seen: 35 times
Last updated: 22:03 01/08/2018