Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

L Series: Vô hiệu hoá bàn phím và chuột USB

By
Nguyễn Hữu Tùng
on 23:44 07/05/2018 87 lượt xem

Trong một số trường hợp, các thiết bị L300 được sử dụng trong một kiosk hoặc chế độ chỉ hiển thị khi tương tác với người dùng không mong muốn. Điều này có thể đạt được bằng cách tắt các trình điều khiển bàn phím và chuột USB trên thiết bị L300 thông qua các bước dưới đây:

  • Mở Trình quản lý thiết bị trong máy chủ lưu trữ

  • Dưới menu “View”,clock “Show hidden devices”

  • Trong “Non-plug and Play Drivers”, hãy vô hiệu cả Multiuser Legacy Keyboard Port Driver và Multiuser USB Mouse Class Driver.

  • Khởi động lại máy chủ theo yêu cầu.

  • Có thể kích hoạt bàn phím và chuột trên L300 nếu cần.

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 23:44 07/05/2018
Seen: 87 times
Last updated: 23:44 07/05/2018