Khắc phục sự cố máy hosting dùng Windows 10 phiên bản 1803

Theo thông báo, bản cập nhật Windows 10 tháng 4 năm 2018, phiên bản 1803, đã có sẵn để tải xuống vào ngày 30 tháng 4. Tuy nhiên, vCloudPoint cho thấy khách hàng không nên chuyển ngay sang phiên bản mới này vì việc nâng cấp này rất có thể gây ra một số sự cố không mong muốn.
Microsoft đã thừa nhận rằng Windows 10 phiên bản 1803 có thể “treo hoặc đóng băng” trong khi chạy các ứng dụng nhất định và sẽ khắc phục sự cố.

“Microsoft biết rằng một số thiết bị chạy Bản cập nhật Windows 10 tháng 4 năm 2018 (phiên bản 1803) có thể bị treo hoặc đóng băng khi sử dụng một số ứng dụng nhất định, chẳng hạn như‘ Hey Cortana ’hoặc Chrome”, tài liệu hỗ trợ của Microsoft giải thích. "Microsoft đang làm việc trên một giải pháp với mục tiêu đưa nó vào bản cập nhật thường xuyên hàng tháng tiếp theo, ngày phát hành ngày 8 tháng 5 năm 2018."
Các vấn đề khác cho khách hàng vCloudPoint bao gồm:

vMatrix Server Manager crash: một số trình điều khiển và dịch vụ chính của vMatrix Server Manager có thể bị dừng trong phiên bản mới.
RDP Wrapper không hoạt động: khách hàng đang sử dụng RDP wrapper có thể thấy nó không hoạt động sau khi nâng cấp lên Windows 10 1803. 

>> Hiện vẫn không có phiên bản cập nhật RDP wrapper được phát hành bởi ngày thông báo này.
>> Đề nghị khách hàng không nâng cấp lên Windows 10 phiên bản 1803 cho đến khi chúng tôi công bố các bản cập nhật phần mềm có sẵn để khắc phục các vấn đề nêu trên.
>> Đối với những khách hàng đã nâng cấp lên phiên bản 1803, bạn có thể hạ cấp hệ thống xuống phiên bản trước đó trên trang cài đặt của hệ thống.

Cách khắc phục sự cố nêu trên bạn tham khảo tại link sau:

Need more info?

This documentation page has been extracted from the Q&A section where you can discuss it and get feedback.
Related question