Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tại sao không thể sử dụng tính năng remote assistance trên phần mềm CCCM?

By
Mai Thành Dương
on 21:48 01/08/2018 48 lượt xem

    Trên phần mềm CCCM, tính năng remote assistance giúp cho người quản trị hệ thống có thể support từ xa với người dùng thông qua remote. Tính năng này giúp xử lí nhanh và giảm chi phí di chuyển cho người quản trị đối với người dùng ở vị trí xa! Có những nguyên nhân dẫn đến tính năng này không thể thực thi như bên dưới:

Thứ 1: Nếu là lần sử dụng đầu tiên, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng phải cài đặt JRE. Nếu chưa có sẵn, vui lòng tải về JRE để cài vào hệ thống. Sau đó tiến hành lại thao tác trên.

Thứ 2: Khi sử dụng Firefox và Proxy Server để truy cập Internet, nếu Proxy Server sử dụng ISA2000, trình duyệt Firefox sẽ bị đóng băng và không thể remote. Vui lòng sử dụng JRE 1.5 hoặc sử dụng IE browser để remote!

Thứ 3: Nếu remote thành công nhưng lại hiển thị màn hình trắng hoặc đen. Vui lòng đóng cửa sổ Remote và  mở lại “Remote Assistance”. Nếu như vấn đề chưa được khắc phục, bạn có thể đóng trình duyệt và mở lại.

Thứ 4: Khi client được cấu hình với độ phân giải cao và cùng thời điểm này có một user kết nối vào client thông qua RDP, bạn có thể gặp vấn đề với VNC. Tiến hành khởi động lại VNC service để giải quyết vấn đề.

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 21:48 01/08/2018
Seen: 48 times
Last updated: 21:48 01/08/2018