Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.


0

Nguyễn Hữu Tùng

--Nguyễn Hữu Tùng--

5068
| 1 1 2
Ho Chi Minh, Việt Nam
--Nguyễn Hữu Tùng--
Nguyễn Hữu Tùng
Mở 06:21 07/05/2018

Bài viết này hướng dẫn cơ bản về cách thức cấu hình kết nối các thiết bị Centerm tới các máy chủ.

Chuẩn bị:

1 Máy làm máy chủ , “bài viết này cấu hình thông qua giao thức RDP áp dụng cho mọi hệ điều windows”

2 Các thiết bị c92,c71,c10… được kết nối với 1 màn hình thông qua cổng HDMI, VGA hoặc DVI.

3 Máy chủ và các thiết bị c92,c71,c10…  được kết nối với nhau thông qua mạng LAN.

” Trong bài viết này chúng tôi thực hiện trong môi trường mạng LAN”

CẤU HÌNH

Khởi động thiết bị dưới đây là giao diện khởi động:

Tại bước này bạn có thể chọn các máy chủ đã được chỉ định sẵn: “cần user và password  của user trên máy chủ

Nếu máy chủ của bạn không nằm trong danh sách này vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới:

Vào mục Control Center “biểu tượng bánh răng”  giao diện phần Control Center sẽ hiện ra

Bạn vào thư mục Administrator Mode  tìm tới mục Cloud Services

Các phương thức kết nối với 1 máy chủ:

Ở đây ta có săn các phương thức như

+ Citrix Xen

+ RDP

+ VMware Horizon View

“trong bài viết này chúng toi sử dụng giao thức RDP”

Mục Server address :IP của server bạn muốn kết nối tới hoặc add thêm

Sau khi cấu hình xong nhấn Save để lưu lại

Chú ý:

Sau khi lưu lại cấu hình trờ lại giao diện đăng nhập máy chủ của bạn sẽ xuất hiện trọng mục lựa chọn các máy chủ kết nối.

Đảm bảo hệ thống mạng được kết nối với nhau. Các user phải tồn tại trên máy chủ và thuộc Group Remote Desktop Users.


Your Reply

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 06:21 07/05/2018
Seen: 316 times
Last updated: 06:21 07/05/2018