Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hướng dẫn Reset Centerm C10 về mặc định của nhà sản xuất

By
Mai Thành Dương
on 23:57 12/06/2018 144 lượt xem

Trong quá trình sử dụng Centerm C10, để bảo mật thiết bị, người quản trị thường đặt password, nhưng sau đó có thể không thể nhớ lại password mà mình đã cấu hình. Các bước dưới đây sẽ giúp bạn reset lại cấu hình mặc định cũng như password về như lúc mới mua.

Bước 1. Cắm nguồn và bật nguồn thiết bị.
Bước 2. Nhấn liên tục phím ctrl trên bàn phím.
Bước 3. Chọn Restore Configuration, nhấn Enter.

Sau khi thiết bị reboot lại, Centerm C10 đã reset lại cấu hình mặc định.

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 23:57 12/06/2018
Seen: 144 times
Last updated: 23:57 12/06/2018