Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành cho A610, D610

By
Mai Thành Dương
on 00:16 11/06/2018 81 lượt xem

Các thiết bị Centerm A610, D610 như một mini PC thu nhỏ, vì vậy người dùng có thể chuẩn bị các tool sau có một USB boot cài đặt windows:

  • Windows usb/dvd download tool
  • Rufus
  • ISO to USB
  • Một bộ file iso tích hợp các hệ điều hành windows.

Sau khi chuẩn bị xong USB boot , sau khi bấm nút khởi động, bấm F12 để chọn thiết bị boot

Khi tiến hành truy cập được usb boot; người dùng tiến hành cài windows bình thường

Lưu ý : dòng Centerm A610 không thể cài hoặc ghost windows XP

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 00:16 11/06/2018
Seen: 81 times
Last updated: 00:16 11/06/2018