Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.


0

Nguyễn Hữu Tùng

--Nguyễn Hữu Tùng--

5068
| 1 1 2
Ho Chi Minh, Việt Nam
--Nguyễn Hữu Tùng--
Nguyễn Hữu Tùng
Mở 06:20 07/05/2018

Hiện trạng lỗi: 

– Sau khi bật nguồn của Centerm C75, màn hình hiển thị thông báo”No Assign Host …”.
Nguyên nhân:
– Centerm C75 chưa được kết nối vào Server
Giải pháp:
– Tiến hành kiểm tra kết nối vật lý đối với dây cáp mạng và thiết bị mạng đến Centerm C75
– Sau khi bật nguồn Centerm C75, bạn phải kết nối nó vào Server để sử dụng bằng cách sau:

Trong Windows MultiPoint Server 2012 mở cửa sổ MultiPoint Manager lên, click chuột chọn client, chọn “Assign to this server”

– Sau khi thực hiện thao tác trên, Centerm C75 sẽ được kết nối vào Server hiển thị màn hình logon. Lúc này bạn đã có thể sử dụng Centerm C75.


Your Reply

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 06:20 07/05/2018
Seen: 182 times
Last updated: 06:20 07/05/2018