Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Đồng bộ hóa từ xa (Rsync)

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 02:59 22/05/2018 121 lượt xem

1. Rsync

Trong các ví dụ sau, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một vài kịch bản thực hành tốt nhất sử dụng Rsync kết hợp với ASUSTOR NAS.
1.1 Sao lưu tập trung (cho nhiều trang web)
Một ASUSTOR NAS có thể được sử dụng như một máy chủ sao lưu tập trung cho nhiều trang web. Sao lưu tập trung có thể được thực hiện theo hai cách sau:
A. Kéo Backup

Trong dữ liệu “Pull Backup” từ nhiều trang web được “kéo” vào máy chủ sao lưu tập trung (NAS) để sao lưu. Các công việc sao lưu đều được khởi tạo bởi máy chủ sao lưu tập trung. Máy chủ sao lưu tập trung có thể lập kế hoạch công việc sao lưu vào các thời điểm khác nhau, do đó tránh các vấn đề tắc nghẽn và băng thông.

 

B. Máy chủ Rsync 
Trong “Rsync Server” NAS hoạt động như một máy chủ sao lưu Rsync tập trung. Các công việc sao lưu đều được khởi tạo bởi các trang web tương ứng. Bất lợi tiềm ẩn của thiết lập này là quá nhiều trang web khởi tạo công việc sao lưu đồng thời có thể dẫn đến tắc nghẽn và các vấn đề về băng thông.

 

1.2 Sao lưu ngoại vi
Dữ liệu từ NAS của bạn có thể được sao lưu ngoại vi đến một trang web từ xa để tăng cường an ninh. Bạn có thể sử dụng chức năng [Đồng bộ hóa từ xa] được tìm thấy trong ứng dụng hệ thống [Sao lưu và Khôi phục] để sao lưu NAS của bạn tới ASUSTOR NAS khác hoặc máy chủ tương thích Rsync. Mục đích chính của dự phòng ngoại vi là phục hồi thảm họa trong trường hợp thiên tai, trộm cắp, và đĩa cứng hoặc các lỗi cơ học khác. Với dữ liệu đã được sao lưu ngoại vi, các nỗ lực khắc phục thảm họa nên không phức tạp và đơn giản.


Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

2 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 02:59 22/05/2018
Seen: 121 times
Last updated: 02:59 22/05/2018