Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Đồng bộ dữ liệu giữa NAS với PC và thiết bị di động

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 03:00 09/05/2018 126 lượt xem

Đồng bộ dữ liệu giữa NAS với PC và thiết bị di động

Đầu tiên tiến hành tạo Share folder trong ADM. Trong trường hợp này ví dụ chúng ta tạo 1 folder cha(Cloud), trong đó có 2 folder con(u1, u2).

 

Cài đặt ứng dụng BitTorrent Sync cho NAS Asustor thông qua App Central.

 

Khởi động, ứng dụng BitTorrent Sync. Trong lần sử dụng đầu tiên BitTorrent Sync sẽ yêu cầu nhập thông tin user name và password người dùng để quản lý. Sau khi hoàn tất, bạn có thể thêm folder để chia sẻ bằng cách vào Add Folder -> Standard folder, tại đây bạn tìm đến thư mục cần chia sẻ và đồng bộ.


Nếu muốn sử dụng trên thiết bị di động, bạn qua tab QR code, dùng thiết bị của mình quét mã này để add folder đồng bộ trên thiết bị di động. Tương ứng với các quyền chia sẻ cho người dùng Read Only và Read & Write

 

Tiếp theo, trên Máy tính, tiến hành cài đặt BitTorrent Sync. Link tải tại đây: https://getsync.com/platforms/desktop/

, khởi động chương trình, click chọn như trong hình.

 

Tại đây bạn nhập key chia sẻ đã copy ở trên

 

Tiếp tục chọn đường dẫn để luu thư mục đồng bộ trên máy tính

 

Hoàn tất bước này là xong quá trình cài đặt BitTorrent Sync để chia sẻ đồng bộ dữ liệu. Nếu sử dụng trên thiết bị di động, bạn có thể add folder bằng cách quét mã QR code thay vì add key như trên máy tính.Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

2 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 03:00 09/05/2018
Seen: 126 times
Last updated: 21:38 13/05/2018