Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.


0

Nguyễn Hữu Tùng

--Nguyễn Hữu Tùng--

5068
| 1 1 2
Ho Chi Minh, Việt Nam
--Nguyễn Hữu Tùng--
Nguyễn Hữu Tùng
Mở 06:07 07/05/2018

Trong quá trình sử dụng NAS Asustor để lưu trữ dữ liệu cá nhân, việc Backup dữ liệu ngay lập tức là việc làm cần thiết. Để làm những việc này bạn có thể thực hiện các bước sau.

– Thông qua trình duyệt, đăng nhập ADM File Explorer.
– Thông qua phần mềm Asustor Backup Plan utility cài đặt trên PC
– Sử dụng FTP
Để backup từ xa thông qua iPhone hoặc điện thoại Android, bạn có thể cài đặt ứng dụng Asustor Aidata hoặc WebDav từ App Store or Google Play.


Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

2 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 06:06 07/05/2018
Seen: 110 times
Last updated: 06:07 07/05/2018