Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hướng Dẫn Cài Đặt NAS Asustor

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 02:47 21/05/2018 191 lượt xem

– Ta cần download phần mềm Asustor Control Center  để dò IP của NAS Asustor.
 

2.Cài đặt Asustor:

Mục đích ta cài phần mềm Asustor Download Assitant là để quét IP của con NAS Asustor có trong mạng.

Mở phần mềm Asustor Download Assitant và ấn vào add NAS.

Ta ấn vào Add NAS > Chọn NAS Asustor muốn thêm vào >> Ấn Next

 

Ta mở trình duyệt và nhập địa chỉ IP của con NAS ta vừa tìm

Click-Setup: Setup theo mặc định của nhà sản xuất

Custom Setup: Cài đặt theo sự chỉ định của chúng ta.

Ở đây ta chọn Custom Setup

 

Ta điền Password để quản trị Asustor.


 

Chọn định dạng ngày giờ cho hệ thống 

Khai báo thông tin Network:

 

Tiếp theo ra chọn chế dộ RAID cho NAS và tích vào ô “I confirm that I have read and understood the above”

 

Sau khi cấu hình xong thì NAS sẽ lưu thông tin và khởi tạo.

 

Sau khi cài đặt xong thì NAS sẽ bắt ta nhập ID và password mà ta cấu hình khi nãy

 Đây là giao diện của NAS Asustor

 

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

2 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 02:47 21/05/2018
Seen: 191 times
Last updated: 02:47 21/05/2018