Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Giới thiệu về Link Aggregation Nas Asustor

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 02:57 24/05/2018 153 lượt xem

1.Link Aggregation (a.k.a. trunking, bonding hoặc teaming) kết hợp hai hoặc nhiều kết nối mạng thành một. Để sử dụng kết hợp liên kết, cáp Ethernet của bạn phải được kết nối với cùng một switch mạng và switch mạng của bạn phải hỗ trợ Link Aggregation.
Link Aggregation cung cấp hai lợi ích chính:

A. Cân bằng tải
Tải giao thông mạng của bạn sẽ được phân phối qua hai kết nối xuất hiện dưới dạng một kết nối duy nhất để tăng độ tin cậy.
B. Khả năng chịu lỗi (Failover)
Kết hợp hai kết nối mạng cung cấp cho bạn khả năng chịu lỗi. Nếu một trong các kết nối mạng của bạn không thành công, lưu lượng truy cập sẽ được tự động chuyển hướng đến kết nối khác.

Các chế độ Link Aggregation :

Round-Robin: Truyền gói theo trật tự từ đầu tiên có sẵn kết nối đến tiếp theo. Chế độ này cung cấp cân bằng tải và khả năng chịu lỗi.
Active Backup: Chỉ có một kết nối đang hoạt động. Một kết nối khác sẽ  hoạt động nếu  kết nối hoạt động kia không thành công. Địa chỉ MAC tổng hợp có thể nhìn thấy bên ngoài chỉ trên một cổng (adapter mạng) để tránh gây nhầm lẫn cho việc chuyển đổi. Chế độ này cung cấp khả năng chịu lỗi.
XOR: Chuyển tiếp dựa trên chính sách truyền đơn giản mặc định. Chế độ này cung cấp cân bằng tải và khả năng chịu lỗi.
Broadcast: Truyền mọi thứ trên tất cả các kết nối. Chế độ này cung cấp khả năng chịu lỗi.
802.3ad (Liên kết động kết hợp IEEE 802.3ad): Tạo ra các nhóm tập hợp có cùng tốc độ và cài đặt song lập. Sử dụng tất cả các kết nối trong aggregator hoạt động theo đặc tả 802.3ad. Bạn sẽ cần một công tắc hỗ trợ kết hợp liên kết động IEEE 802.3ad. Chế độ này cung cấp khả năng chịu lỗi và cân bằng tải.
Adaptive Transmit Load Balancing: Không yêu cầu bất kỳ hỗ trợ chuyển đổi đặc biệt. Lưu lượng đi được phân phối theo tải hiện tại (tính tương đối so với tốc độ) trên mỗi kết nối. Giao thông đến nhận được bằng kết nối hiện tại. Nếu kết nối nhận không thành công, kết nối khác sẽ qua địa chỉ MAC của kết nối nhận được không thành công. Chế độ này cung cấp khả năng chịu lỗi.
Adaptive Load Balancing: Bao gồm cân bằng tải truyền tải cộng với cân bằng tải cho lưu lượng IPV4 và không yêu cầu bất kỳ hỗ trợ chuyển đổi đặc biệt nào. Sự cân bằng tải nhận được đạt được bằng cách đàm phán ARP. Chế độ này cung cấp khả năng chịu lỗi và cân bằng tải.

Nói chung, chế độ Link Aggregation : cung cấp khả năng chống lỗi hoặc cân bằng tải. Các lợi ích được cung cấp bởi mỗi chế độ được tóm tắt trong biểu đồ dưới đây.

Aggregation ModeKhả năng chịu lỗiCân bằng tải
Round-RobinYesYes
Active-Backup

Yes

No
XORYes

Yes

Broadcast

Yes

No

802.3ad

Yes

Yes

Adaptive Transmit Load Balancing

Yes

No

Adaptive Load BalancingYes

Yes2. Cấu hình trên NAS Asustor:
 Cài đặt link aggregation

BƯỚC 1

Chọn [Setting] → [Network]. Nhấp vào [Create] dưới tiêu đề Link Aggregation.

 

BƯỚC 2
Cửa sổ Wizard Link Aggregation sẽ xuất hiện. Chọn chế độ tổng hợp từ danh sách thả xuống.

 

BƯỚC 3
Khi bạn chọn một chế độ tập hợp từ danh sách thả xuống, bạn sẽ có thể thấy được khả năng chịu lỗi và / hoặc cân bằng tải các lợi ích mà chế độ cung cấp. (Trong ví dụ dưới đây chúng ta đã chọn chế độ “Active-Backup” chỉ cung cấp các lợi ích chống lỗi). Sau khi bạn đã chọn xong một chế độ tổng hợp, nhấp [Next].

 

BƯỚC 4
Chọn nút radio [Lấy địa chỉ IP tự động] và nhấp [Tiếp theo]. (Bạn cũng có thể chọn cài đặt địa chỉ IP theo cách thủ công nếu muốn).

 

BƯỚC 5
Xem qua bản tóm tắt cuối cùng về cài đặt của bạn. Khi bạn đã hoàn tất, xác nhận các cài đặt này bằng cách nhấp vào [Finish] 

 

BƯỚC 6
Bây giờ, bạn có thể thấy hai kết nối của mình   “Interface” và chế độ kết hợp đang hoạt động của bạn dưới tiêu đề “Aggregation Mode”.Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

2 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 02:57 24/05/2018
Seen: 153 times
Last updated: 02:57 24/05/2018