Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Giới thiệu về Backup Plan Nas Asustor

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 00:53 21/05/2018 175 lượt xem

1.1 Giới thiệu về Kế hoạch Dự phòng

Kế hoạch sao lưu là phần mềm sao lưu miễn phí của ASUSTOR cho Windows OS. Nó có thể được sử dụng để sao lưu dữ liệu từ máy tính Windows hoặc máy chủ đến các thiết bị đích xác định bao gồm NAS, máy chủ FTP, hoặc máy địa phương. Kế hoạch sao lưu hỗ trợ sao lưu một lần, sao lưu dự phòng và đồng bộ hóa. Nếu dữ liệu ban đầu của bạn bị hư hỏng, mất mát hoặc bị mất, Backup Plan cũng cung cấp một chức năng khôi phục dữ liệu thuận tiện.

Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2003/2008/2012

1.2 Địa chỉ tải phần mềm Backup Plan

Bạn có thể tải xuống phiên bản Gói sao lưu mới nhất từ:

Http://www.asustor.com/service/downloads

  1. Sử dụng Kế hoạch Dự phòng

2.1 Cài đặt Kế hoạch Dự phòng

Sau khi tải về Gói sao lưu, hãy giải nén tệp đã tải xuống và sau đó nhấp đúp vào tệp cài đặt. Thực hiện theo hướng dẫn được cung cấp bởi trình hướng dẫn cài đặt để hoàn tất việc cài đặt Gói sao lưu.

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn sẽ có thể thấy biểu tượng phím tắt Sao lưu dự phòng trên máy tính của bạn. Nhấp đúp vào nó để bắt đầu Kế hoạch sao lưu.

2.2 Tạo Kế hoạch Dự phòng

Trong ví dụ sau, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để tạo một kế hoạch dự phòng hàng tuần theo lịch sao lưu dữ liệu từ máy tính của bạn đến ASUSTOR NAS của bạn.

BƯỚC 1

Nhấp vào biểu tượng [Create] .

 

BƯỚC 2

Chọn [ASUSTOR NAS] cho điểm đến sao lưu và nhập tên kế hoạch.

 

 

BƯỚC 3

Kế hoạch Sao lưu sẽ quét mạng cục bộ của bạn cho các thiết bị NAS ASUSTOR. Chọn NAS bạn chọn từ danh sách và sau đó nhấp [Next] .

 

BƯỚC 4

Nhập tên người dùng và mật khẩu cho NAS của bạn và sau đó nhấp [Next] .

 

BƯỚC 5

Kế hoạch sao lưu cung cấp 3 phương pháp sao lưu khác nhau:

  • Backup once: Sau khi hoàn tất cấu hình Backup Plan sẽ thực hiện sao lưu một lần.
  • Synchronization: Sau khi cấu hình hoàn thành, Gói Sao lưu sẽ thực hiện công việc sao lưu một lần. Sau đó, Backup Plan sẽ tiếp tục theo dõi thư mục nguồn máy tính cục bộ mà bạn đã chọn. Khi các tập tin mới được thêm vào thư mục này, chúng sẽ được tự động đồng bộ với NAS đích.
  • Schedule Backup: Phương pháp này cho phép bạn lên kế hoạch cho một công việc sao lưu định kỳ.

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta chọn [Schedule Backup] và tiến hành cấu hình [Frequency Backup] và [Day] .

Ngoài ra còn có các cấu hình bổ sung được trình bày cho bạn:

  • If file already exists: Bạn có thể chọn [Bỏ qua nếu không được sửa đổi] hoặc [Ghi đè] bất kỳ tệp đã thoát nào.
  • Mission mode: Cho phép chế độ Sứ mệnh cho phép bạn định cấu hình khoảng thời gian theo đó công việc sao lưu của bạn sẽ được kích hoạt, sau đó nó sẽ bị hủy bỏ nếu không bắt đầu.

Một khi bạn đã hoàn tất các cấu hình cho bước này, hãy nhấp vào [Tiếp] .

 

BƯỚC 6

Kế hoạch sao lưu bây giờ sẽ quét máy tính cục bộ của bạn cho các thư mục có thể được sao lưu. Chọn (các) thư mục mà bạn muốn sao lưu từ danh sách và sau đó nhấp [Next] .

 

Lưu ý: Nút [Filter] có thể cho phép bạn chọn các loại tệp mà bạn muốn loại trừ hoặc bao gồm trong công việc sao lưu. Kế hoạch sao lưu cung cấp cho bạn danh sách mặc định của bảy loại tệp khác nhau mà bạn có thể lọc. Bạn cũng có thể định cấu hình các phần mở rộng tệp tin có thể được lọc bằng loại tệp. (Trong hình dưới đây, chúng tôi đã chọn “Mission mode” làm ví dụ.)

Bạn cũng có thể nhấp vào nút [Add] để tạo bộ lọc tùy chỉnh.
 

BƯỚC 7

Chọn thư mục đích mà bạn muốn giữ lại công việc sao lưu từ danh sách được cung cấp và sau đó nhấp vào [Finish] .

 

Lưu ý: Tài khoản người dùng bạn đã sử dụng trong bước 4 phải có quyền “Read and Write” cho một thư mục để thư mục hiển thị trong danh sách này.

BƯỚC 8

Bây giờ bạn có thể xem kế hoạch bạn vừa tạo trong giao diện Kế hoạch Sao lưu.

Lưu ý: Gói sao lưu hỗ trợ tối đa 6 kế hoạch dự phòng khác nhau.
 

Giao diện Kế hoạch Sao lưu bao gồm một loạt các nút được mô tả dưới đây:

Backup: Nhấp vào nút này sẽ thực hiện công việc sao lưu.

Delete: Nhấp vào nút này sẽ xóa kế hoạch sao lưu cụ thể.

Edit: Nút này cho phép bạn chỉnh sửa cấu hình cho kế hoạch sao lưu cụ thể.

 

Infomation: Nhấp vào nút này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về kế hoạch sao lưu cụ thể.

 

 

Log: Nhấp vào nút này sẽ hiển thị cho bạn các bản ghi về trạng thái và hoạt động của Kế hoạch dự phòng

 

Settings: Nhấp vào nút này cung cấp 2 cài đặt nâng cao

Chọn ngôn ngữBắt đầu Kế hoạch sao lưu ASUSTOR khi khởi động hệ thống.

 
Nếu bạn muốn kiểm tra xem bạn đang sử dụng phiên bản Gói sao lưu mới nhất hay không, bạn có thể nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên trái và sau đó chọn [Kiểm tra bản cập nhật] . Nếu phát hiện các bản cập nhật mới, Gói sao lưu có thể tự động tải xuống và cài đặt chúng sau khi yêu cầu bạn đồng ý làm như vậy. Các cập nhật sẽ không xóa hoặc thay đổi bất kỳ kế hoạch sao lưu hiện có nào của bạn.
 

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

2 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 00:53 21/05/2018
Seen: 175 times
Last updated: 00:54 21/05/2018