Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Giới thiệu và hướng dẫn khởi tạo iSCSI trên NAS Asustor

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 21:51 13/05/2018 141 lượt xem

Giới thiệu và hướng dẫn khởi tạo iSCSI trên NAS Asustor

1. Giới Thiệu về iSCSI

– Trong hệ thống mạng máy tính, iSCSI là từ viết tắt của “ Internet Small Computer System Interface “. Nó dựa trên giao thức mạng internet (IP) để kết nối các cơ sở dự liệu.

– Nói một cách đơn giản nhất iSCSI sẽ giúp tạo 1 ổ cứng local trong máy tính của bạn với mọi chức năng y như một ổ cứng gắn trong máy tính vậy. Chỉ khác ở chỗ dung lượng thực tế nằm trên con NAS và do NAS quản lý.

– Hiện nay, iSCSI đang dần chiếm một phần lớn trong hệ thống NAS bởi chi phí lắp ráp vận hành rất rẻ.

– Thông qua cơ sở hạ tầng mạng hiện có và iSCSI, bạn có thể sử dụng NAS của bạn để mở rộng không gian lưu trữ hiện có hoặc cho nó hoạt động với mục đích sao lưu.

2. Khởi tạo iSCSI trên NAS Asustor, kết nối máy tính với dịch vụ iSCSI sẵn có và khởi tạo 1 ổ cứng mới cho PC (Thực hiện trên windows 7)

– Tạo ra iSCSI trên ASUSTOR NAS và sau đó kết nối với nó bằng cách sử dụng máy tính.

  a. Khởi tạo iSCSI và LUN

Bước 1

– Mở Storage Manager à chọn tab iSCSI à Create iSCSI .

 

Bước 2

–  Cửa sổ Create New iSCSI Device xuất hiện à tùy chọn “An iSCSI target with one LUN”  Next

 

Bước 3

– Điền tên mà bạn muốn đặt vào ô Taget Name à Next.

 

Bước 4

– Chọn “no authentication required” và nhấn Next.

– Ở đây nó có 2 tùy chọn, tôi chọn không sử dụng xác thực. Tuy nhiên, nếu bạn muốn để xác minh danh tính của người dùng, bạn có thể chọn để sử dụng xác thực CHAP. Nếu bạn chọn sử dụng xác thực CHAP, một mật khẩu CHAP trước tiên phải được nhập vào từ người khởi xướng để xác minh trước khi nó có thể kết nối đến mục tiêu.

 

Bước 5

– Chọn “Create new iSCSI LUN”. Điền tên cho LUN của bạn và chọn một kích thước cho nó “LUN size”. Thực hiện xong bạn click Next.

 

Bước 6

– Sau khi quá trình tạo LUN hoàn tất nó sẽ hiện thị bản thông báo tóm tắt các thiết lặp của bạn. Nhấn Finish để kết thúc.

 

 b. Kết nối máy tính với dịch vụ iSCSI sẵn có và khởi tạo ổ cứng mới (Thực hiện trên windows 7)

Bước 1

– Click vào menu Start  và click vào Control Panel

 

Bước 2

– Click chọn vào Administrator tools

 

Bước 3

– Double click vào iSCSI Initiator

h9

Bước 4

– Chọn tab Tagets à taget và điền vào IP con NAS của bạn à Quick connect.

 

Bước 5

– Bây giờ bạn sẽ thấy hộp thoại Quick Connect và taget của bạn đã được kết nối. Click vào Done à sau đó nhấn OK.

 

 

c. Khởi tạo 1 ổ cứng mới trên PC.

Bước 1

– Vào menu Start à Computer à Manage  và click chọn vào Disk management . Một bản thông báo khởi tạo ổ cứng mới sẽ xuất hiện . Chọn vào nó và click OK.

 

Bước 2

– Bây giờ bạn sẽ thấy 1 ổ cứng mới và online nhưng chưa thể chứa dữ liệu vì chưa tạo mới volume. Bạn hãy click chuột phải lên ổ cứng à New Simple Volume … để tạo volume à Next

 

 

Bước 3

– Volume mới bây giờ đã sẵn sàng để sử dụng. Nó sẽ xuất hiện như một ổ đĩa cứng như trong hình dưới đây. Bạn có thể sử dụng nó như thể nó là một ổ cứng trên máy tính của bạn và bất kỳ dữ liệu mà bạn lưu trữ trên đó sẽ được lưu vào ASUSTOR NAS.

 

Lưu ý:

– Các bạn có thể tạo ra nhiều iSCS LUN để phân cho nhiều người dùng.

– Hãy nhớ rằng một taget iSCSI LUN không thể đồng thời kết nối với nhiều máy cùng lúc.Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

2 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 21:51 13/05/2018
Seen: 141 times
Last updated: 21:52 13/05/2018