Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Giới thiệu tổng quan về RAID và tạo RAID cho NAS

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 02:49 09/05/2018 156 lượt xem

Giới thiệu tổng quan về RAID và tạo RAID cho NAS.
1. RAID là gì?

– RAID là một công nghệ lưu trữ sử dụng để tổ chức các dữ liệu trong không gian lưu trữ của bạn (hoặc khối lượng lưu trữ). RAID là viết tắt của mảng dự phòng của các đĩa độc lập. Nó cân bằng bảo vệ dữ liệu, hiệu năng hệ thống, và không gian lưu trữ bằng cách xác định các hệ thống lưu trữ dữ liệu phân phối. Nhiều cách khác nhau của phân phối dữ liệu đã được chuẩn hóa thành các mức RAID khác nhau. Mỗi cấp độ RAID cung cấp một sự cân bằng giữa bảo vệ dữ liệu, hiệu năng hệ thống, và không gian lưu trữ. Ví dụ, một cấp độ RAID có thể cải thiện bảo vệ dữ liệu nhưng giảm không gian lưu trữ. Một cấp độ RAID có thể tăng không gian lưu trữ mà còn làm giảm hiệu suất của hệ thống.

Striping

– Là chế độ RAID có thể cung cấp hiệu suất tăng bằng cách sử dụng một kỹ thuật lưu trữ dữ liệu được gọi là phân chia. phân chia dữ liệu tổ chức các dữ liệu trên đĩa cứng của bạn trong một cách mà cho phép truy cập dữ liệu nhanh hơn.

Mirroring
– Là chế độ RAID cung cấp bảo vệ dữ liệu tăng lên bằng cách sử dụng một kỹ thuật lưu trữ dữ liệu được gọi là ánh xạ. Trong mirroring, các dữ liệu trên đĩa cứng của bạn được sao chép y như nhau. Điều này đảm bảo bảo vệ tốt hơn cho dữ liệu của bạn.

2. Các cấp độ RAID khác nhau

– Dưới đây là danh sách của các cấp độ RAID khác nhau mà bạn có thể sử dụng với ASUSTOR của NAS.

Single: Chỉ sử dụng một đĩa duy nhất trong việc tạo ra các không gian lưu trữ. Cấu hình này không cung cấp bất kỳ loại dữ liệu được bảo vệ.

JBOD: Sử dụng một sự kết hợp của hai hay nhiều đĩa để tạo ra không gian lưu trữ. Tổng dung lượng lưu trữ là tổng của tất cả các đĩa thêm vào với nhau. Ưu điểm của cấu hình này là nó cho phép bạn sử dụng đĩa có kích thước khác nhau và cung cấp một lượng lớn không gian lưu trữ. Nhược điểm là nó không cung cấp bất kỳ loại bảo vệ dữ liệu và có hiệu quả truy cập thấp hơn so với RAID 0.

RAID 0: Sử dụng một sự kết hợp của hai hay nhiều đĩa để tạo ra không gian lưu trữ. Tổng dung lượng lưu trữ là tổng của tất cả các đĩa thêm vào với nhau. Ưu điểm của cấu hình này là nó cho phép bạn sử dụng đĩa có kích thước khác nhau và cung cấp một lượng lớn không gian lưu trữ. Nhược điểm là nó không cung cấp bất kỳ loại bảo vệ dữ liệu.

RAID 1: Trong RAID 1 dữ liệu của bạn được viết giống hệt nhau trên hai đĩa, do đó tạo ra một “tập hợp nhân đôi”. Chính xác cùng một dữ liệu được lưu trữ trên hai đĩa ở tất cả các lần. RAID 1 bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi mất mát nên một đĩa thất bại. Lợi dụng RAID 1 là nó cung cấp bảo vệ cho dữ liệu của bạn bằng cách cung cấp dữ liệu dự phòng. Nhược điểm của cấu hình này là khi kết hợp hai đĩa của các kích cỡ khác nhau, tổng số không gian lưu trữ sẽ được bằng với kích thước của đĩa nhỏ hơn. Vì vậy, bạn sẽ không thể sử dụng một phần của đĩa lớn hơn.

RAID 5: Kết hợp ba hoặc nhiều đĩa để tạo ra một không gian lưu trữ mà có thể hỗ trợ một đĩa lỗi. Nếu một trong số các ổ đĩa của bạn bị lỗi, dữ liệu của bạn vẫn sẽ được bảo vệ khỏi mất mát. Trong trường hợp đĩa lỗi, chỉ đơn giản là thay thế đĩa lỗi bằng một cái đĩa mới. Các ổ đĩa mới sẽ tự động được cung cấp vào các cấu hình RAID 5. Ưu điểm của việc sử dụng RAID 5 là là nó cung cấp bảo vệ dữ liệu thông qua các dữ liệu dự phòng. Nhược điểm để sử dụng RAID 5 là khi kết hợp ổ đĩa của các kích cỡ khác nhau, tổng số không gian lưu trữ sẽ được tính dựa trên kích thước của đĩa nhỏ nhất.


RAID 6: 
Kết hợp bốn hoặc nhiều hơn đĩa để tạo ra một không gian lưu trữ mà có thể hỗ trợ hai đĩa lỗi. Nên hai đĩa của bạn bị lỗi, dữ liệu của bạn vẫn sẽ được bảo vệ khỏi mất mát. Trong trường hợp đĩa lỗi, chỉ cần thay thế các đĩa lỗi bằng những cái đĩa mới. Các ổ đĩa mới sẽ tự động được cung cấp vào các cấu hình RAID 6. Ưu điểm của việc sử dụng RAID 6 là nó có thể cung cấp bảo vệ dữ liệu cao cấp thông qua dữ liệu dự phòng. Nhược điểm để sử dụng RAID 6 là khi kết hợp ổ đĩa của các kích cỡ khác nhau, tổng số không gian lưu trữ sẽ được tính dựa trên kích thước của đĩa nhỏ nhất.

RAID 10 (1 0): Kết hợp bốn hoặc nhiều đĩa để tạo ra một không gian lưu trữ mà có thể hỗ trợ nhiều đĩa lỗi (miễn là đĩa lỗi không thuộc về cùng một “bộ nhân đôi”).RAID 10 cung cấp sự bảo vệ dữ liệu của RAID 1 cùng với hiệu quả truy cập của RAID 0. Trong việc bảo vệ dữ liệu, RAID 10 sử dụng các phương pháp RAID 1 có cùng một dữ liệu chính xác bằng văn bản giống hệt nhau trên hai đĩa “nhân đôi “. Những “bộ nhân đôi” sau đó được kết hợp với nhau trong một cấu hình RAID 0. RAID 10 yêu cầu bốn hoặc nhiều đĩa. Khi kết hợp đĩa của các kích cỡ khác nhau, tổng số không gian lưu trữ sẽ được tính dựa trên kích thước của đĩa nhỏ nhất.
3. Cấu hình NAS của bạn
– Trong phần này chúng ta sẽ đi qua các bước để tạo ra một khối lượng lưu trữ mới với một mức độ RAID. Trong ví dụ sau, NAS ASUSTOR mà chúng ta đang sử dụng đã có một khối lượng lưu trữ thiết lập với 1 đĩa cứng.Chúng tôi chỉ cần chèn 2 đĩa cứng mới và sẽ hướng dẫn bạn thông qua quá trình tạo ra một khối lượng lưu trữ mới.

BƯỚC 1

– Sau khi đưa 2 đĩa cứng mới vào NAS ASUSTOR mở Storage Manager. Dưới tab Volume bạn sẽ thấy rằng đã có một “Volume 1” khối lượng lưu trữ hiện có. Click vào Create để bắt đầu quá trình tạo ra một khối lượng lưu trữ.

 

BƯỚC 2

– Bây giờ cửa sổ Wizard Setup sẽ xuất hiện. Chọn Quick setup và Next.
BƯỚC 3

– Sau đó chọn Balanced và nhấn Next.

 

Lưu ý:

– Tại màn hình này, bạn sẽ được hỏi về yêu cầu lưu trữ dữ liệu của bạn. Volume Wizard cài thường là có thể cung cấp cho bạn ba lựa chọn khác nhau để lựa chọn. Bạn có thể chọn “Maximum capacity” nếu bạn muốn tối đa hóa số lượng không gian lưu trữ có sẵn hoặc ” Superior data protection” nếu bạn muốn đã tăng cường bảo vệ cho dữ liệu của bạn hay ” Balanced ” cho một sự cân bằng giữa khả năng lưu trữ và lợi ích bảo vệ dữ liệu.Trong ví dụ sau đây tôi chọn ” Balanced “.

– Tùy thuộc vào số lượng đĩa và các tùy chọn mà bạn chọn, Volume Setup Wizard sau đó sẽ đưa ra quyết định về các cấp độ RAID để sử dụng cho phân vùng mới. Dưới đây là bảng tóm tắt về RAID. Để tìm hiểu sâu về RAID các bạn có thể tìm kiếm và tham khảo các nguồn trên mạng nhé.

CÔNG SUẤT TỐI ĐA
Số Đĩacấp độ RAID
1Độc thân
2RAID 0
3RAID 0
4RAID 0
5RAID 0
6RAID 0
7RAID 0
8RAID 0
9RAID 0
10RAID 0
11RAID 0
Superior data protection
Số ĐĩaRAID LevelĐĩa bị lỗi dung nạp
1X0
2RAID 11
3RAID 51
4RAID 62
5RAID 62
6RAID 62
7RAID 62
8RAID 62
9RAID 62
10RAID 62
11RAID 62
12RAID 62
Cân Bằng
Số ĐĩaRAID LevelĐĩa bị lỗi dung nạp
1X0
2RAID 11
3RAID 51
4RAID 51
5RAID 51
6RAID 51
7RAID 51
8RAID 51
9RAID 51
10RAID 51
11RAID 51
12RAID 51

BƯỚC 4

– Sau khi hoàn tất bước trên bạn có thể thấy rằng RAID 1 đã được cấu hình cho sự cân bằng giữa bảo vệ dữ liệu và dung lượng lưu trữ. Bạn cũng có thể thấy rằng RAID 1 cho phép 1 đĩa bị lỗi. Điều này có nghĩa rằng trong trường hợp một trong những đĩa này sẽ lỗi, dữ liệu của bạn sẽ vẫn còn đầy đủ. Cuối cùng, bạn có thể nhìn thấy hai đĩa đã sẵn sàng để được sử dụng cho lưu trữ mới.

– Một khi bạn đã sẵn sàng, xác nhận các thiết lập của bạn bằng cách nhấn vào Finish .

 Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

2 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 02:49 09/05/2018
Seen: 156 times
Last updated: 21:37 13/05/2018