Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Dung lượng ổ cứng mỗi bay tương thích với Nas Asustor?

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 03:11 22/05/2018 114 lượt xem

Nas Asustor  hỗ trợ tối đa 6TB cho mỗi vị trí. Nếu NAS của bạn là NAS 4 bay, bạn có dung lượng tối đa là 24TB.

Tuy nhiên, vì AS-2/3 series là các hệ điều hành 32-bit, dung lượng tối đa của mỗi volume là 16 TB do giới hạn của nó. Trong trường hợp này, nếu bạn có ổ đĩa cứng 4x6TB được thiết lập RAID 5, hệ thống nhận ra chỉ có 16 TB (thay vì 18TB).

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

2 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 03:11 22/05/2018
Seen: 114 times
Last updated: 03:11 22/05/2018