Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.


0

Nguyễn Hữu Tùng

--Nguyễn Hữu Tùng--

5068
| 1 1 2
Ho Chi Minh, Việt Nam
--Nguyễn Hữu Tùng--
Nguyễn Hữu Tùng
Mở 06:03 07/05/2018

Khi sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin hỏng hóc các thiết bị là điều không ai mong muốn . Nhưng nó không phải là điều không thể xảy ra , vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn chuyển đổi dữ liệu từ NAS ASUSTOR gốc sang NAS ASUSTOR khác mà không bị ảnh hưởng tới dữ liệu mà các bạn đang có.

Cơ chế di chuyển hệ thống của ASUSTOR cho phép bạn nhanh chóng nâng cấp NAS hiện tại của bạn lên các mô hình khác hoặc nhanh chóng chuyển dữ liệu trên đĩa cứng của bạn tới một thiết bị mới trong trường hợp hệ thống của NAS thất bại. Miễn là đĩa cứng gốc chuyển đến một NAS mới, mà không cần chuyển dữ liệu và thiết lập lại hệ thống để hoàn thành việc chuyển giao hệ thống.
– Nâng cấp NAS
Tắt NAS
2. Di chuyển đĩa cứng đến NAS mới và bật nguồn

Khác NAS

Cùng NAS

Lứu ý: 

Điều đâu tiên quan trogj nhất là vị trí các ổ đĩa ở NAS nguồn phải giống với NAS đích

a) NAS đích phải có cùng số lượng khe ổ cứng trên cùng nguồn NAS.

b) Khi chuyển hệ thống sang NAS mới, hãy chắc chắn đặt đĩa cứng vào khe đĩa cứng đầu tiên. (Đặt đĩa cứng vị trí không cần phải giống nhau)

c. Nếu dịch vụ Cloud Connect được kích hoạt, nó cần được kích hoạt lại sau khi chuyển hệ thống.

d) Để tránh tình trạng mất thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên sao lưu dữ liệu trong NAS.


Your Reply

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

2 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 06:02 07/05/2018
Seen: 137 times
Last updated: 06:03 07/05/2018