Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cài đặt camera Trendnet ip450 trên NAS Asustor

By
Nguyễn Hữu Tùng
on 05:31 07/05/2018 137 lượt xem

 


0

Nguyễn Hữu Tùng

--Nguyễn Hữu Tùng--

5068
| 1 1 2
Ho Chi Minh, Việt Nam
--Nguyễn Hữu Tùng--
Nguyễn Hữu Tùng
Mở 06:02 07/05/2018

Ở phần này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách add Camera trendnet IP450 vào Asustor để ghi hình và xem trực tiếp

Yêu cầu với hệ thống:

Đã kết nối NAS và camera vào hệ thống ,đảm bảo hai thiết bị này đã hoạt động ổn định

I:Tạo tài khoản NAS asustor và tải ứng dụng Surveillance Center

1 Đăng nhập vô NAS của bạn:

Bước 1. chọn Settings > Registration (đảm bảo trong phần này phải có 1 tài khoản đang hoạt động) Nếu không bạn hãy chon mục  Create new account tạo một tài khoản cho Asutor của bạn

2 Tải ứng dụng Surveillance Center

Hướng dẫn cài đặt Surveillance Center có trong bài viết sau bạn tham khảo lin bên dưới.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Surveillance Center

Sau khi đã cài đặt được Surveillance Center nhấp vô biêu tượng Surveillance Center trong Asustor

giao diện của Surveillance Center  sẽ hiện thị ở một tab mới

Chọn mục Settings > Camera

Chọn ADD

Tới bước này có 2 chọn lưa bạn chọn  No. I would like to enter the camera infomation manualy

Bảng thông báo sau sẽ xuất hiện

Bạn điền theo các thông số bên dưới:

Name: Tên Camera

Brand: User-Defined

Model: RTP over RTSP (TCP)

IP/Host: 192.168.1.XXX ( XXX=Địa chỉ ip camera của bạn)

Port :80xx (port của camera)

RTSP Parh: video/mjpg.cgi

RTSO Port: X554 (X=port tương ứng với camera của bạn)

Username: tài khoản đăng nhâp vào Camera

Password: mật khẩu đăng nhập vô Camera của bạn

Sau khi điền các thông số chính xác Bạn nhấp vô Test  (nếu kết nối thành công sẽ hiện như hình dưới) Bạn Nhấp vô dấu V bên phải để hoàn thành việc Add camera vô phần mềm

Sau khi add được Camera ,camera của bạn sẽ xuất hiện ở đây

Bạn nhấp vô Record để cấu hình thời gian lưu Camera mà bạn mong muốn  :Chọn mục Continuous Recording và chjon thời gian bạn muốn lưu camera sau khi lưu lại bằng cách nhấp vô dấu tick bên phải .Ở Mục Setting>Camera phần status của camera mới add phải là Recording thì camera của bạn mới ghi hình.


Your Reply

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

2 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 05:31 07/05/2018
Seen: 137 times
Last updated: 06:02 07/05/2018