Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cách di chuyển hệ thống ỗ đĩa cho Nas Asustor

By
Nguyễn Hữu Tùng
on 05:13 07/05/2018 141 lượt xem

 


0

Nguyễn Hữu Tùng

--Nguyễn Hữu Tùng--

5068
| 1 1 2
Ho Chi Minh, Việt Nam
--Nguyễn Hữu Tùng--
Nguyễn Hữu Tùng
Mở 05:13 07/05/2018

Di chuyển hệ thống là cách có thể để mở rộng ổ đĩa cứng của bạn nếu NAS của bạn không có thêm khay chứa ổ cứng. Di chuyển hệ thống cung cấp cho người dùng có thể nâng cấp từ mô hình NAS cũ sang mô hình mới.

1. Tắt nguồn NAS mới

2. Chuyển tất cả các ổ đĩa cứng của bạn sang một cái mới

Lưu ý: hãy đảm bảo rằng tất cả các ổ đĩa đã chuyển sang ổ đĩa mới và chỉ hỗ trợ di chuyển giữa ASUSTOR NAS .
3. Bật nguồn


Your Reply

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

2 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 05:13 07/05/2018
Seen: 141 times
Last updated: 05:13 07/05/2018