Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cách cấu hình ứng dụng Mail-Server trong ASUSTOR NAS

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 03:46 24/05/2018 277 lượt xem

Điều kiện:

Có một số giao thức được sử dụng trong Mail-Server. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây và đảm bảo các cổng được yêu cầu được chuyển tiếp trước.

Bạn phải có một tên miền đã đăng ký, hoặc bạn có thể đăng ký một tên miền từ nhà cung cấp dịch vụ DDNS.
Phải có bản ghi MX (Mail eXchanger) liên kết với tên miền này.

Kiểm tra WAN IP trong ADM ADM > Settings > Ease of Access > DDNS địa chỉ IP là 1 dãy số như dưới hình sau:

 

Về tên miền vui lòng truy cập các trang wed cung cấp tên miền như no ip ,ddns và khởi tạo như hướng dẫn của nhà cung cấp:

Quay lại trang NAS ADM DDNS,bật dịch vụ, chọn noip (ví dụ ở đây sử dụng tên miền của noip) và điền thông tin tài khoản DDNS của bạn. Nhấp vào “Apply” và dịch vụ DDNS sẽ được chạy ngay trên NAS của bạn.
 

Đi tới ADM > App Central > Beta Apps, tìm kiếm Mail server và click install 

 

Trở lại NAS ADM DDNS, bật dịch vụ, chọn “noip.com” làm nhà cung cấp, và điền thông tin tài khoản DDNS của bạn. Nhấp vào “Áp dụng” và dịch vụ DDNS sẽ được chạy ngay trên NAS của bạn.

 

Kích hoạt ứng dụng “Mail-Server” và chuyển đến tab “SMTP”. Nhập tên miền đã đăng ký của bạn vào trường “domains”, nhấp vào “Applied”. Máy chủ thư của bạn đã hoạt động và đang chạy.
 

Cấu hình mail tại vị trí client:

Ở đây chúng tôi sử dụng thunderbird do firefox cung cấp:

 


Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

2 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 03:46 24/05/2018
Seen: 277 times
Last updated: 03:47 24/05/2018