Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Các định đạng file được hỗ trợ của SoudsGood

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 02:57 22/05/2018 80 lượt xem

SoundsGood là một Web music player cho phép bạn nghe những bài hát của bạn thông qua trình duyệt web. Với các tính năng vượt trội, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và chơi nhạc một cách dễ dàng. SoundsGood mang đến chất lượng nghe nhạc hoàn hảo, cho phép bạn nghe nhac thông qua cổng HDMI, USB hoặc audio jack.
Các định dạng hỗ trợ: FLAC, AIFF, MP3, OGG, WAV, AAC, ALAC, WMA, and APE.

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

2 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 02:57 22/05/2018
Seen: 80 times
Last updated: 02:57 22/05/2018