khách hàng nhà máy

Các sản phẩm Vietcorp cung cấp cho các nhà máy lớn nhỏ tại Việt Nam đều đáp ứng được khả năng tương thích cao với môi trường nhà máy và tương thích với các thiết bị chuyên dụng trong công nghiệp.

Sau đây là một số khách hàng nhà máy tiêu biểu đã tin dùng sản phẩm và dịch vụ của Vietcorp.

Chia sẻ

Khách hàng theo ngành 
Giáo dục 
Nhà máy 
Giao thông vận tải 
Truyền Thông
Doanh nghiệp khác
Khách hàng theo thương hiệu 
vCloudPoint 
Asustor 
Centerm