khách hàng giáo dục

Vietcorp là nơi tin cậy cung cấp những sản phẩm và giải pháp phù hợp cho các bậc đào tạo từ chính quy đến các trung tâm đào tạo chuyên môn cao.
Sau đây là một số khách hàng tiêu biểu trong ngành giáo dục đã tin dùng sản phẩm và dịch vụ của Vietcorp.

Chia sẻ

Khách hàng theo ngành
Giáo dục 
Nhà máy 
Giao thông vận tải
Truyền Thông
Doanh nghiệp khác
Khách hàng theo thương hiệu 
vCloudPoint 
Asustor 
Centerm