Centerm

Centerm

Centerm C10 Thinclient

Centerm C10 Thinclient

ProcessorARM Cortex A9 Dual-Core 1.5GHzOperating SystemCenterm Operating System (Linux)VDI/HSD Suppo..

Centerm C71 Zeroclient

Centerm C71 Zeroclient

Centerm C71 ZeroclientProcessorTeradici PCoIP 2321 zero clientOperating SystemN/AManagementTeradici ..

6,589,000đ

Centerm C75 Zeroclient

Centerm C75 Zeroclient

Centerm C75 Zeroclient máy tính thiết kế chuyên cho các giải pháp:Windows MultiPoint Server ™Userful..

2,819,000đ

Centerm C92-D2G8G Thinclient

Centerm C92-D2G8G Thinclient

Centerm C92-D2G8G ThinclientProcessorIntel Dual-Core 2.41Hz  option (Intel Quad-Core 2.0GHz)Ope..

Centerm C92-D4G16G Thinclient

Centerm C92-D4G16G Thinclient

Centerm C92-D4G16G ThinclientProcessorIntel Dual-Core 2.41Hz  option (Intel Quad-Core 2.0GHz)Op..

Centerm C92-Q2G8G Thinclient

Centerm C92-Q2G8G Thinclient

Centerm C92-Q2G8G ThinclientProcessorIntel Dual-Core 2.41Hz or Intel Quad-Core 2.0GHzOperating Syste..

5,769,000đ

Centerm C92-Q4G16G Thinclient

Centerm C92-Q4G16G Thinclient

Centerm C92-Q4G16G ThinclientProcessorIntel Dual-Core 2.41Hz  option (Intel Quad-Core 2.0GHz)Op..

Centerm C92-Q4G64G Thinclient

Centerm C92-Q4G64G Thinclient

Centerm C92-Q4G64G ThinclientProcessorIntel Dual-Core 2.41Hz  option (Intel Quad-Core 2.0GHz)Op..

Centerm D610-D4G120G Thinclient MiniPC

Centerm D610-D4G120G Thinclient MiniPC

Centerm D610-D4G120G Thinclient MiniPCProcessorIntel Dual-Core 2.41GHzOperating SystemWES7 / WES8 / ..

Centerm D610-Q4G120G Thinclient MiniPC

Centerm D610-Q4G120G Thinclient MiniPC

Centerm D610-Q4G120G Thinclient MiniPCProcessorIntel Quad-Core 2.0GHzOperating SystemWES7 / WES8 / W..

Centerm D660-I34G120G Thinclient MiniPC

Centerm D660-I34G120G Thinclient MiniPC

Centerm D660-I34G120G Thinclient MiniPCProcessorIntel i3-4170 dual core 3.7GHz or Intel i5-4570s qua..

Centerm D660-I34G16G Thinclient MiniPC

Centerm D660-I34G16G Thinclient MiniPC

Centerm D660-I34G16G Thinclient MiniPCProcessorIntel i3-4170 dual core 3.7GHz or Intel i5-4570s quad..

Centerm D660-I54G120G Thinclient MiniPC

Centerm D660-I54G120G Thinclient MiniPC

Centerm D660-I54G120G Thinclient MiniPCProcessorIntel i5-4570s quad core 2.9GHzOperating SystemWES7 ..

Centerm D660-I54G16G Thinclient MiniPC

Centerm D660-I54G16G Thinclient MiniPC

Centerm D660-I54G16G Thinclient MiniPCProcessorIntel i5-4570s quad core 2.9GHzOperating SystemWES7 /..

Centerm F510

Centerm F510

Centerm F510Processor AMD GX218GL Dual-Core 1.8GHzAvailable Operating System WES7 / WES8 / WIN 10 ..

4,949,000đ

Hiển thị 1 đến 15 trong 16 (2 Trang)