Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm nào có thể hoặc không thể chạy ở các thiết bị đầu cuối với vCloudPoint Zero Client ?

1. phần mềm phổ biến nhất của Windows có thể chạy với vCloudPoint zero client như: Ứng dụng Văn phòng, Skype, Outlook, Chrome, Firefox, IE, Edge,Teamviewer, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Indesign,...

Read more...

Làm thế nào để quản lý sử dụng tên miền như Windows Active Directory với vCloudPoint Zero Client

1, Hệ thống tên miền của bạn nên bao gồm ít nhất một Domain Controller và một server chia sẻ đã tham gia hệ thống Domain. 2, Cài đặt Vmatrix Server Manager trên server chia sẻ. 3,...

Read more...

Làm thế nào để cấu hình tường lửa và phần mềm chống Virus cho các sản phẩm vCloudPoint

Cấu hình tường lửa và phần mềm chống virus cho sản phẩm vCloudpoint Anti-virus, tường lửa và các phần mềm bảo mật đôi khi có thể gây trở ngại cho các cấu hình ban đầu và hoạt...

Read more...

Tại sao tất cả thiết bị usb, sử dụng âm thanh không thể hoạt động hoặc video không thể play trơn tru ?

Nếu bạn có một hoặc tất cả các vấn đề trên, bạn có thể thấy “cpaccel.exe” (vCloudPoint Multimedia Accelerator) thông báo lỗi từ Windows hoặc bằng cách chạy vmatrix Diagnostic Tool. Điều này là do...

Read more...