VCLOUDPOINT ĐÃ TRIỂN KHAI TRONG TRUNG TÂM GIÁM SÁT CAMERA

vCloudPoint đã triển khai trong trung tâm giám sát hệ thống camera