vCloudPoint cập nhật phiên bản vMatrix Server Manager 2.3.0

vMatrix Server Manager 2.3.0

Phiên bản 2.3.1 của vMatrix Server Manager mới là bản sửa lỗi chính để cải thiện tính tương thích và độ tin cậy tổng thể của toàn bộ hệ thống máy tính.

Tính năng mới: 

 • Cho phép cài đặt hàng loạt các địa chỉ IP tĩnh ảo.

 • Bổ sung tính năng lọc và tìm kiếm user và hiển thị số user trực tuyến trong trang quản lý user.

 • Bổ sung chức năng Menu Logout và Disconnect tại thanh task terminal sessions.

 • Thêm Popup nhắc nhở khi thiết bị đầu cuối thiết lập kết nối.

 • Thêm hỗ trợ cho các phiên bản VLC Player 3.0.x

 • Thêm hỗ trợ chuyển hướng cho thiết bị nối tiếp.

 • Thêm ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ.

Cải thiện các tính năng:

 • Khả năng tương thích ảo hóa IP.

 • Khả năng tương thích chuyển hướng thiết bị USB.

 • Hiệu suất hoạt động tối ưu của giao diện quản lý.

 • Thay đổi hiển thị biểu tượng khay tác vụ và ảnh hồ sơ người dùng cho vChat.

 • Ẩn biểu tượng USB của khay nhiệm vụ cho các phiên người dùng chạy trên các thiết bị không hỗ trợ chuyển hướng USB.

Đã sửa các lỗi:

 • Sửa lỗi quản trị viên có thể kiểm soát phiên người dùng thông qua thao tác bàn phím và chuột ngay cả khi họ không được phép xem user sessions.

 • Sửa lỗi khi phần mềm quản lý bị buộc phải khởi động lại, không thể xác định trạng thái người dùng.

 • Sửa lỗi login có thể bị đóng băng sau một vài giờ hoạt động.

 • Sửa lỗi văn bản giao diện quản lý ngừng đáp ứng sau khi thay đổi ngôn ngữ thường xuyên.

 • Sửa lỗi một số thành phần trên các trang quản lý người dùng, thông tin người dùng, nhật ký hành vi, nhật ký quản lý không phản hồi kịp thời khi thay đổi ngôn ngữ.

 • Sửa lỗi lời nhắc lỗi cho phân bổ người dùng cục bộ không hiển thị với ngôn ngữ chính xác.Đã khắc phục lỗi các sessions có thể bị đóng băng trong khi bắt đầu nếu hình nền máy tính được bật.

 • Sửa lỗi đĩa của phân vùng riêng của thiết bị đầu cuối và thiết bị lưu trữ USB không thể hiển thị chính xác.

 • Sửa lỗi nội dung trên trang của một số ứng dụng như Firefox có thể hiển thị không đúng.

 • Khắc phục sự cố chế độ broadcast trên máy khách không ổn định khi đang phát video.

 • Sửa lỗi user vẫn có thể đăng nhập vào máy host khi chế độ bảo trì được kích hoạt.

 • Khắc phục sự cố khi user client không thể đăng nhập vào máy chủ Windows.

 • Sửa lỗi một số trình điều khiển có thể bị mất sau khi cập nhật hệ thống Windows Server 2013

 • Sửa lỗi một số drive có thể bị mất sau khi cập nhật Windows 10 hoặc Windows Server 2016.

Lưu ý: Bạn có thể gặp sự cố âm thanh không hoạt động với phiên bản Windows 10 1803. Chúng tôi sẽ khắc phục sự cố này trong bản phát hành tiếp theo.

Tải về tại đây

User Managerment


Device Management