Giải pháp tạo máy ảo với VirtualBox và NAS Asustor

Bạn cần sử dụng máy ảo với nhiều hệ điều hành khác nhau, VirtualBox giúp cài đặt tất cả các hệ điều hành khác nhau trên NAS của bạn và tạo máy ảo cho phép bạn sử dụng NAS như một máy tính để gửi email, sửa file Word, Excel hay Powerpoint hoặc thậm chí là chạy Skype.

VIRTUALBOX (PORTAL APP)

VirtualBox đáp ứng tất cả nhu cầu máy ảo của bạn

Với VirtualBox từ các hệ điều hành được hỗ trợ, việc nhập và xuất các máy ảo, tạo snapshot của máy ảo để chỉ định cổng mạng NAS vật lý để sử dụng cho các máy ảo cụ thể, tất cả đều có thể thực hiện được.
VirtualBox + NAS = PC

Chuyển NAS của bạn sang máy tính với khả năng sẵn sàng chạy 24/7 và hiệu suất năng lượng lớn không còn là giấc mơ. Với VirtualBox, bạn có thể cài đặt tất cả các loại hệ điều hành khác nhau trên NAS của bạn, tạo máy ảo. Sau khi tạo máy ảo, NAS của bạn có thể trở thành máy tính cá nhân. Không vấn đề nếu dùng nó để gửi email, sửa file Word, Excel hay Powerpoint hoặc thậm chí là chạy Skype, tất cả đều có thể thực hiện trên 1 máy.

Hạn chế sử dụng:

  • Mẫu được hỗ trợ: AS31/32/50/51/6/61/62/63/64/70
  • Bộ nhớ khuyến nghị: Yêu cầu 2GB trở lên cho các hệ điều hành Windows XP và Linux, 4GB trở lên được cho các loại khác
  • Cổng thông tin ASUSTOR chỉ có thể chạy một máy ảo tại một thời điểm.
  • Số lượng máy ảo có thể chạy đồng thời sẽ phụ thuộc vào phần cứng của VirtualBox/NAS.
  • Do hạn chế về giấy phép, bạn cần phải cài đặt gói mở rộng VirtualBox cho các thiết bị USB 2.0 và Virtual RDP.
  • Hệ điều hành khách Virtualbox: https://www.virtualbox.org/wiki/Guest_OSes
  • Số máy ảo đồng thời tối đa: https://www.asustor.com/product/virtualbox_require