ICTExpress

Tin tổng hợp


1 Máy tính cho 30 người sử dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng chín 2018 — 65 lượt xem vCloudPoint


Asustor ra mắt ADM 3.2

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng chín 2018 — 108 lượt xem ADM Asustor


vCloudPoint cập nhật phiên bản vMatrix Server Manager 2.3.1

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng tám 2018 — 49 lượt xem vCloudPoint


Synology ra mắt dịch vụ mới - Synology Replacement System (SRS)

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng tám 2018 — 44 lượt xem SRS Synology Vietcorp


Asustor ra mắt dịch vụ mới tạo website & blog miển phí trên NAS

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng tám 2018 — 78 lượt xem ADM Asustor


vCloudPoint cập nhật phiên bản vMatrix Server Manager 2.3.0

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng bảy 2018 — 139 lượt xem vCloudPoint


Asustor ra mắt dòng sản phẩm mới NAS AS4002T và AS4004T

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng bảy 2018 — 132 lượt xem AS4002T AS4004T Asustor


Asustor ra mắt ADM 3.2 Beta với tính năng EZ Sync mới

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng sáu 2018 — 239 lượt xem


Zero Client vs Thin Client: Tại sao Zero Client tốt hơn ?

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng sáu 2018 — 557 lượt xem Vietcorp vCloudPoint


Tổng hợp hình ảnh Centerm ICTShows Đà Nẵng 19/04/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng năm 2018 — 122 lượt xem Centerm ICTShows ICTShows 2018


Giải pháp tích hợp lưu trữ trực tuyến với NAS Asustor

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng năm 2018 — 273 lượt xem Asustor Giải pháp Giải pháp cho doanh nghiệp Giải pháp cho gia đình


Asustor ra mắt ADM 3.1 Beta

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng năm 2018 — 125 lượt xem ADM Asustor


Giải pháp Video On Demand cho giáo dục với NAS Asustor

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng năm 2018 — 154 lượt xem Asustor Giải pháp Giải pháp cho ngành giáo dục


Giải pháp trình chiếu quảng cáo trên nhiều màn hình

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng năm 2018 — 335 lượt xem Centerm Giải pháp Giải pháp cho doanh nghiệp Giải pháp trình chiếu quảng cáo


Giải pháp lưu trữ và truyền tải media với NAS Asustor

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng năm 2018 — 187 lượt xem Asustor Giải pháp Giải pháp cho doanh nghiệp Giải pháp cho gia đình


vCloudPoint thông báo việc sử dụng windows 10 phiên bản 1803 có thể gây ra các sự cố không mong muốn

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Trần Quốc Toản
tháng năm 2018 — 171 lượt xem


Giải pháp thay đổi máy tính văn phòng với vCloudPoint

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng năm 2018 — 501 lượt xem Giải pháp Giải pháp cho doanh nghiệp vCloudPoint


Giải pháp quản lý và lưu trữ camera với NAS Asustor

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng tư 2018 — 321 lượt xem Asustor Giải pháp Giải pháp cho doanh nghiệp Surveillance Center


Giải pháp vCloudPoint cho trường học

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng tư 2018 — 239 lượt xem Giải pháp Giải pháp cho ngành giáo dục vCloudPoint


Tổng hợp hình ảnh Centerm ICTShows Cần Thơ 29/03/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng ba 2018 — 111 lượt xem Centerm ICTShows ICTShows 2018