Backup dữ liệu toàn diện cùng NAS Synology

Back to Posts

Backup dữ liệu toàn diện cùng NAS Synology

NAS Synology là một thiết bị lưu trữ đi kèm với nhiều chức năng backup dữ liệu khác nhau. Cho dù bạn là doanh nghiệp hay người dùng cá nhân, bạn có thể xây dựng một hệ thống an toàn và môi trường bảo mật backup dữ liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hướng dẫn giải pháp này sẽ giới thiệu tất cả các tính năng backup do Synology cung cấp.

Sự khác nhau giữa đồng bộ hóa và backup là gì?

Backup
Backup dữ liệu toàn diện cùng NAS Synology 1

  • Một chiều
  • Thực hiện trong thời gian được chỉ định
  • Dữ liệu sao lưu thường trải qua quá trình nén và sao chép dữ liệu, chỉ có thể được sử dụng sau khi khôi phục

Synchronization

Backup dữ liệu toàn diện cùng NAS Synology 2

  • Một chiều hoặc hai chiều
  • Giữ phiên bản mới nhất theo thời gian thực
  • Cấu trúc tệp ở nguồn và đích giống nhau

Tổng quan – Các giải pháp backup dữ liệu của Synology

Backup dữ liệu toàn diện cùng NAS Synology 3

Chiến lược bảo vệ dữ liệu: Quy tắc backup 3-2-1

3 – Có ít nhất 3 bản sao dữ liệu của bạn.

2 – Giữ các bản sao lưu này trên 2 phương tiện khác nhau.

1 – Lưu trữ ít nhất 1 bản sao của dữ liệu bên ngoài

Người dùng gia đình & cá nhân (1-10 thiết bị): Chỉ backup file

Backup dữ liệu toàn diện cùng NAS Synology 4

SOHO & nhóm làm việc nhỏ (11-50 thiết bị): Backup file & toàn bộ hệ thống

Backup dữ liệu toàn diện cùng NAS Synology 5

SMB & nhiều văn phòng (51–200 thiết bị): Backup file & toàn bộ hệ thống

Backup dữ liệu toàn diện cùng NAS Synology6

Doanh nghiệp (hơn 200 thiết bị): File, LUN và backup toàn bộ

Backup dữ liệu toàn diện cùng NAS Synology 7

Sản phẩm NAS Synology gợi ý sử dụng Backup dữ liệu tối ưu nhất:

thiet bi luu tru nas synology rs8222

Synology RS822+

Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS822+
NAS 4 khay ổ đĩa max 8 ổ đĩa
2 GB DDR4 ECC up to 32 GB
4 RJ-45 1GbE
Bảo hành 36 tháng
Tìm hiểu thêm
thiet bi luu tru nas synology rs1221

Synology RS1221+

Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS1221+
NAS 8 khay ổ đĩa max 12 ổ đĩa
4 GB DDR4 ECC up to 32 GB
4 RJ-45 1GbE
Bảo hành 36 tháng
Tìm hiểu thêm
thiet bi luu tru du lieu nas synology

Synology RS3618xs

Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS3618xs
NAS 12 khay ổ đĩa max 36 ổ đĩa
8 GB DDR4 ECC up to 64 GB
4 RJ-45 1GbE
Bảo hành 60 tháng
Tìm hiểu thêm
thiet bi luu tru nas synology

Synology RS4021xs+

Thiết bị lưu trữ NAS Synology RS4021xs+
NAS 16 khay ổ đĩa max 40 ổ đĩa
16 GB DDR4 ECC up to 64 GB
2 RJ-45 10GbE, 4 RJ-45 1GbE
Bảo hành 60 tháng
Tìm hiểu thêm

Liên hệ Vietcorp để mua thiết bị lưu trữ NAS tốt nhất:
www.vietcorp.com 0814 247 247

Share this post

Back to Posts