Blog

Phần mềm nào có thể hoặc không thể chạy ở các thiết bị đầu cuối với vCloudPoint Zero Client ?

1. phần mềm phổ biến nhất của Windows có thể chạy với vCloudPoint zero client như: Ứng dụng Văn phòng, Skype, Outlook, Chrome, Firefox, IE, Edge,Teamviewer, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Indesign,...

Read more...
You've just added this product to the cart: