Bán
NComputing MX100S Thin Client
7.079.000,00 ₫ 7079000.0 VND
Bán
NComputing N400 Thin Client
3.539.000,00 ₫ 3539000.0 VND
Bán
Centerm C10 Thin Client
3.129.000,00 ₫ 3129000.0 VND
Bán
Centerm C71 Teradici PCoIP Zero Client
6.019.000,00 ₫ 6019000.0 VND
Bán
Centerm C75 Zero Client
2.299.000,00 ₫ 2299000.0 VND
Bán
Centerm C92 Thin Client Quad Core
5.429.000,00 ₫ 5429000.0 VND
Bán
Centerm C92 Thin Client dual core 2GB RAM, Flash 8GB
4.459.000,00 ₫ 4459000.0 VND
Bán
Centerm F510 Thin Client
4.769.000,00 ₫ 4769000.0 VND
Bán
Centerm Thin Client D660-4G120G
9.999.000,00 ₫ 9999000.0 VND
Bán
NComputing L250 Thin Client
4.109.000,00 ₫ 4109000.0 VND
Bán
NComputing L300 Thin Client
4.459.000,00 ₫ 4459000.0 VND
Bán
NComputing L350 Thin Client
4.799.000,00 ₫ 4799000.0 VND
Bán
NComputing MX100D Thin Client
7.759.000,00 ₫ 7759000.0 VND
Bán
NComputing N500 Thin Client
4.799.000,00 ₫ 4799000.0 VND
Bán
NComputing RX300 Thin Client
4.339.000,00 ₫ 4339000.0 VND
Bán
vCloudPoint S100 Zero Client
3.279.000,00 ₫ 3279000.0 VND
Bán
vCloudPoint V1 Zero Client
3.509.000,00 ₫ 3509000.0 VND