Bán
Thiết bị lưu trữ dữ liệu Synology EDS14
8.219.000,00 ₫ 8219000.0 VND
Bán
Thiết bị lưu trữ NAS 24-Bay Synology FS3017
279.779.000,00 ₫ 279779000.0 VND
Bán
Thiết bị lưu trữ NAS 24-Bay Synology FS2017
159.369.000,00 ₫ 159369000.0 VND
Bán
Thiết bị lưu trữ NAS 2-Bay Synology DS216
6.749.000,00 ₫ 6749000.0 VND
Bán
Thiết bị lưu trữ NVR 2-Bay Synology NVR1218
6.079.000,00 ₫ 6079000.0 VND
Bán
Thiết bị lưu trữ dữ liệu Synology RC18015XS+
93.339.000,00 ₫ 93339000.0 VND
Bán
Thiết bị lưu trữ NAS 12-Bay Synology RS18017XS+
135.019.000,00 ₫ 135019000.0 VND
Bán
Thiết bị lưu trữ NAS 16-Bay Synology RS4017XS+
137.119.000,00 ₫ 137119000.0 VND
Bán
Thiết bị lưu trữ NAS 12-Bay Synology RS3617XS+
109.099.000,00 ₫ 109099000.0 VND
Bán
Thiết bị lưu trữ NAS 12-Bay Synology RS3617RPXS
85.359.000,00 ₫ 85359000.0 VND
Bán
Thiết bị lưu trữ NAS 12-Bay Synology RS3617XS
68.549.000,00 ₫ 68549000.0 VND
Bán
Thiết bị lưu trữ NAS 12-Bay Synology RS2416RP+
56.139.000,00 ₫ 56139000.0 VND
Bán
Thiết bị lưu trữ NAS 12-Bay Synology RS2416+
44.619.000,00 ₫ 44619000.0 VND
Bán
Thiết bị lưu trữ NAS 12-Bay Synology DS3617XS
67.159.000,00 ₫ 67159000.0 VND
Bán
Thiết bị lưu trữ NAS 12-Bay Synology DS2415+
37.799.000,00 ₫ 37799000.0 VND
Bán
Thiết bị lưu trữ NAS 6-Bay Synology DS3018XS
35.449.000,00 ₫ 35449000.0 VND
Bán
Thiết bị lưu trữ NAS 4-Bay Synology DS418Play
12.449.000,00 ₫ 12449000.0 VND
Bán
Thiết bị lưu trữ NAS 4-Bay Synology DS416Slim
8.279.000,00 ₫ 8279000.0 VND
Bán
Thiết bị lưu trữ NAS 2-Bay Synology DS218Play
6.349.000,00 ₫ 6349000.0 VND
Bán
Thiết bị lưu trữ NAS 2-Bay Synology DS218
7.429.000,00 ₫ 7429000.0 VND