khách hàng đã sử dụng vcloudpoint

vCloudPoint - Giải pháp một máy tính chia ra 30 người cùng sử dụng
Giải pháp tiết kiệm:
Giảm 70% chi phí đầu tư ban đầu
Giảm 90% chi phí quản lý
Giảm 95% chi phí điện năng
Giảm 90% chi phí nâng cấp hệ thống trong tương lai.
Hiện nay #vCloudPoint đã được hàng ngàn khách hàng tin dùng & triển khai trong nhiều lỉnh vực khác nhau nhằm giảm chi phí đầu tư & thuận tiện trong quản lý. Tại Việt Nam #Vietcorp là nhà phân phối, quý khách hàng tham khảo khách hàng thành công theo link sau

Chia sẻ      

Khách hàng theo ngành 
Giáo dục 
Nhà máy 
Giao thông vận tải 
Doanh nghiệp khác
Khách hàng theo thương hiệu 
vCloudPoint 
Asustor 
Centerm