ICTExpress

Tin tổng hợp


Asustor ra mắt ADM 3.2 Beta

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng sáu 2018 — 31 lượt xem


Zero Client vs Thin Client: Tại sao Zero Client tốt hơn ?

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng sáu 2018 — 142 lượt xem Vietcorp vCloudPoint


Tổng hợp hình ảnh Centerm ICTShows Đà Nẵng 19/04/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng năm 2018 — 36 lượt xem Centerm ICTShows ICTShows 2018


Giải pháp tích hợp lưu trữ trực tuyến với NAS Asustor

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng năm 2018 — 130 lượt xem Asustor Giải pháp Giải pháp cho doanh nghiệp Giải pháp cho gia đình


Asustor ra mắt ADM 3.1 Beta

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng năm 2018 — 46 lượt xem ADM Asustor


Giải pháp Video On Demand cho giáo dục với NAS Asustor

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng năm 2018 — 66 lượt xem Asustor Giải pháp Giải pháp cho ngành giáo dục


Giải pháp trình chiếu quảng cáo trên nhiều màn hình

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng năm 2018 — 72 lượt xem Centerm Giải pháp Giải pháp cho doanh nghiệp Giải pháp trình chiếu quảng cáo


Giải pháp lưu trữ và truyền tải media với NAS Asustor

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng năm 2018 — 93 lượt xem Asustor Giải pháp Giải pháp cho doanh nghiệp Giải pháp cho gia đình


vCloudPoint thông báo việc sử dụng windows 10 phiên bản 1803 có thể gây ra các sự cố không mong muốn

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Trần Quốc Toản
tháng năm 2018 — 86 lượt xem


Giải pháp thay đổi máy tính văn phòng với vCloudPoint

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng năm 2018 — 276 lượt xem Giải pháp Giải pháp cho doanh nghiệp vCloudPoint


Giải pháp quản lý và lưu trữ camera với NAS Asustor

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng tư 2018 — 196 lượt xem Asustor Giải pháp Giải pháp cho doanh nghiệp Surveillance Center


Giải pháp vCloudPoint cho trường học

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng tư 2018 — 110 lượt xem Giải pháp Giải pháp cho ngành giáo dục vCloudPoint


Tổng hợp hình ảnh Centerm ICTShows Cần Thơ 29/03/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng ba 2018 — 48 lượt xem Centerm ICTShows ICTShows 2018


Giải pháp đầu phát 4K chuyên nghiệp với NAS Asustor

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng hai 2018 — 96 lượt xem Asustor Giải pháp Giải pháp cho gia đình


Giải pháp xuất nội dung ra màn hình với NAS Asustor

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng hai 2018 — 112 lượt xem Asustor Giải pháp Giải pháp cho gia đình


Giải pháp quản lý multimedia chuyên nghiệp với NAS Asustor

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng hai 2018 — 77 lượt xem Asustor Giải pháp Giải pháp cho doanh nghiệp Giải pháp cho gia đình


Giải pháp tạo máy ảo với VirtualBox và NAS Asustor

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng hai 2018 — 84 lượt xem Asustor Giải pháp Giải pháp cho gia đình


Giải pháp sao lưu toàn diện với NAS Asustor

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng hai 2018 — 131 lượt xem Asustor Giải pháp Giải pháp cho doanh nghiệp Giải pháp cho gia đình


Giải pháp trung tâm giải trí đa phương tiện cao cấp của NAS Asustor

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng hai 2018 — 103 lượt xem Asustor Giải pháp


Giải pháp bảo mật dữ liệu với NAS Asustor

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCORP, Nguyễn Hữu Tùng
tháng hai 2018 — 81 lượt xem Asustor Giải pháp Giải pháp cho doanh nghiệp